wiązać

Wiązać (sobie, komuś) ręce «utrudniać, uniemożliwiać (sobie, komuś) działanie»: (...) nie chcę jej wiązać rąk. Powinna być wolna i żyć od nowa z kim tylko zechce. P. Pytlakowski, Czekajac. Przyjęta w ubiegłym roku przez parlament ustawa o ochronie praw lokatorów dosyć skutecznie wiąże (...) ręce właścicielom mieszkań. Eksmisji na bruk nie wolno wykonywać w okresie od 1 listopada do 31 marca. KSz 02/04/2002.
Ledwie, ledwo, z trudem wiązać koniec z końcem zob. koniec 5.
Mowa wiązana zob. mowa 4.
Wiązać nadzieje (nadzieję), oczekiwania z kimś, z czymś zob. nadzieja 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wiązać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIa, wiążę, wiąże, wiązaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} łączyć końce czegoś, np. nitki, sznura, tworząc węzeł, kokardę; umocowywać coś na czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wiązać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiązać — ndk IX, wiążę, wiążesz, wiąż, wiązaćał, wiązaćany 1. «umocowywać (tkaninę, wstążkę itp.) tworząc węzeł, kokardę; łączyć końce (tkaniny, taśmy, sznura itp.), przeplatając je w węzeł, kokardę» Wiązać końce sznura. Wiązać zerwaną nić. Wiązać krawat …   Słownik języka polskiego

  • wiązać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} opasywać, obwiązywać siebie samego lub z kimś liną, sznurem itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wiązać się liną. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiązać nadzieje — {{/stl 13}}{{stl 8}}{z kimś, z czymś} {{/stl 8}}{{stl 7}} oczekiwać, spodziewać się czegoś po kimś (czymś); liczyć na kogoś (na coś) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie będę wiązał zbyt dużych nadziei z moją nową pracą, bo może to być zupełny niewypał.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiązać – związać — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}ręce {{/stl 13}}{{stl 7}} krępować czyjąś inicjatywę, pozbawiać swobody działania; stwarzać problemy komuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wydane decyzje wiążą ręce ludziom z inicjatywą. Związano wojewodom ręce bzdurną …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiązać – związać koniec z końcem — {{/stl 13}}{{stl 7}} z trudem utrzymywać rodzinę, żyć z małych dochodów (od wypłaty do wypłaty), skromnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Muszę rozglądać się za jakąś dodatkową pracą, bo już z trudem wiążę koniec z końcem. Po ostatnich podwyżkach nie mogli …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiązać koniec z koсcem — żyć na granicy ubóstwa; żyć mając niewiele pieniędzy Eng. To (hardly) manage to live on a small amount of money …   Słownik Polskiego slangu

  • z trudem — wiązać koniec z koсcem żyć na granicy ubóstwa; żyć mając niewiele pieniędzy Eng. To (hardly) manage to live on a small amount of money …   Słownik Polskiego slangu

  • zawiązywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zawiązywaćzuję, zawiązywaćzuje, zawiązywaćany {{/stl 8}}– zawiązać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, zawiązywaćwiążę, zawiązywaćwiąże, zawiązywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • związać — dk IX, zwiążę, zwiążesz, zwiąż, związaćał, związaćany związywać ndk VIIIa, związaćzuję, związaćzujesz, związaćzuj, związaćywał, związaćywany 1. «wiążąc połączyć końce czegoś» Związać sznurowadła. Związać chustkę, szalik pod brodę. ∆ Związać… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.